Report-ASAP: Придобиване на практики за докладване на устойчивост
Продължителност на проекта: 01 септември 2017 г. – 31 август 2019 г.
Aa
Проектът има за цел да предостави необходимото обучение и инструментариум за малки и средни компании, които да усвоят и приложат практиките за докладване на устойчивостта по ефективен начин.

Свържете се с нас